این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دولتی

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب Good governance در ادبیات توسعه بین‌الملل نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر  منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند.

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دولتی (سازمان‌های دولتی) براساس عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی Public organization به سازمانی گفته می‌شود که مالکیت آن در اختیار دولت بوده و با هدف ارائه خدمات به شهروندان اداره می‌شود.

حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی

ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه های اطلاعاتی دولتی – نگاشتی از نمونه های حکمرانی الکترونیکی که این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

سیستم آموزشی دولت الکترونیک

سیستم آموزشی دولت الکترونیک

ترجمه مقاله دولت الکترونیک. این مقاله لاتین به صورت تخصصی در زمینه آموزش در دولت الکترونیک تهیه و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیر ترجمه شده است.

رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (معرفی رشته)

معرفی رشته مدیریت دولتی، ادبیات پژوهش مدیریت دولتی و پایان نامه مدیریت دولتی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کارآفرینی در سازمان های دولتی

کارآفرینی در سازمان های دولتی

کارآفرینی در سازمان های دولتی اشاره به فعالیت‌های نوآورانه بخش عمومی در جهت همگامی با فناوری و تغییرات محیطی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی دولت

کوچک سازی دولت به معنای کاهش تصدی گری دولت در سازمان‌های بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی است که به چابکی نظام و حاکمیت و رشد اقتصاد آزاد کمک می‌کند.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی سازمان

کوچک سازی سازمان Corporate downsizing فعالیتی مدیریتی برای کاهش منابع انسانی و سرمایه با هدف اصلاح ساختاری و بهبود مدیریت عملکرد سازمان است.

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی

سیر تطور قانون محاسبات عمومی و مروری بر نخستین قانون محاسبات عمومی کشورهم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com