این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت لجستیک

مدیریت زنجیره تامین تنومند

زنجیره تامین تنومند

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین تنومند و دیوپیکر. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پارس مدیر ترجمه شده است.

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین توانمند. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

لجستیک سبز

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت لجستیک

لجستیک چیست

لجستیک چیست؟ لجستیک یک سیستم جامع نگر است که اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهینه برای رسیدن به مقصود است. توضیحات بیشتر در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی است.

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می سازد.

مدیریت لجستیک

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و مقاله کامل آن هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

مدیریت لجستیک

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس بر مدیریت مواد، قطعات و محصولات، از محل مصرف به محل عملیات و بازیابی یا دفع و سپس بازگرداندن‌ متعاقب به محل مصرف در موارد مناسب دلالت دارد.

مدیریت لجستیک

لجستیک درونی

لجستیک درونی به فعالیتهای اجرایی، مدیریتی و نظارتی که بر جریان و نگهداری کالااست، گفته می‌شودو تامین آن پا به پای تولید طی سالیان به رشد خود ادامه داده است.

مدیریت لجستیک

شرکت های لجستیک طرف سوم

متن کامل مقاله شرکت های لجستیک طرف سوم ۳pls برونسپاری فعالیت کارآمدی هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com