این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت لجستیک

مدیریت زنجیره تامین تنومند

زنجیره تامین تنومند

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین تنومند و دیوپیکر. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پارس مدیر ترجمه شده است.

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

مدیریت لجستیک زنجیره‌تامین

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک زنجیره‌تامین مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین توانمند به صورت تخصصی و با کیفیت بالا به زبان پارسی

پرسشنامه لجستیک سبز

پرسشنامه لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه لجستیک سبز دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک (Logistics) فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات حمل و نقل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف با هدف تامین نیاز مشتری است.

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک در کنار تامین مواد اولیه، توسعه محصول، بازاریابی و توزیع بخشی کلیدی از مدیریت زنجیره تامین است و نقش مهمی در این زنجیره ایفا می‌کند.

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس بر مدیریت مواد، قطعات و محصولات، از محل مصرف به محل عملیات و بازیابی یا دفع و بازگرداندن‌ به محل مصرف در موارد مناسب دلالت دارد.

لجستیک درونی

لجستیک درونی

لجستیک درونی (Internal logistics) فرایند مدیریت، زمان‌بندی، برنامه‌ریزی و انتقال محصولات تکمیل شده و بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تامین است.

شرکت های لجستیک طرف سوم

شرکت‌های لجستیک طرف سوم (۳PLS)

شرکت‌های لجستیک طرف سوم (۳PLS) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که برای برون‌سپاری عملیات توزیع، انبارداری یا ارائه خدمات تخصصی استفاده می‌شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com