این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب معنویت

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار (Workplace Spirituality) چارچوبی از ارزش‌های سازمانی است که باعث آرامش درونی و حرکت به سوی تعالی نزد کارکنان می‌شود.

رهبری معنوی

رهبری معنوی

رهبری معنوی ایجاد انگیزه‌ای درونی و الهام‌بخش در کارکنان مبتنی بر ارزش‌های محوری سازمان است که به اثربخشی و کارایی بیشتر منجر می‌شود.

معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر به صورت طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بعد معنوی زندگی

پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد

دانلود پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

هوش معنوی

هوش معنوی

هوش معنوی (Spiritual Intelligence) ظرفیت افراد در دنبال کردن هدف متعالی زندگی شخصی با رعایت اخلاق، وجدان و تعهد به ارزش‌های انسانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com