پرسشنامه هوش معنوی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش معنوی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تفکر انتقادی، تولید معنی شخصی، آگاهی متعالی و توسعه حالت هوشیاری

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله‌زاده

تعداد سوالات : ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی

پرسشنامه معنویت در محیط کار

تعداد سوالات : ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کار با معنا، احساس همبستگی، همسویی با ارزش‌های سازمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش معنوی

به پرسشنامه هوش معنوی کینگ در زبان اتگلیسی Spiritual Intelligence Self-Report Inventory یا مقیاس SISRI گویند.

هوش معنوی : هوش معنوی حالت بالاتری از هوش است که ویژگی‌ها و توانایی‌های خود (یا نفس) را در قالب حکمت، شفقت، یکپارچگی، شادی، عشق، خلاقیت و صلح به وجود می‌آورد. هوش معنوی در نتیجه احساس معناگرایی و اهداف عمیقرت همراه با توسعه طیف وسیعی از مهارت‌های زندگی حیاتی و مهارت‌های کاری بوجود می‌آید. از مقیاس استاندارد کینگ و عبدالله‌زاده برای سنجش این مقوله می‌توان استفاده کرد. همچنین می‌توان از پرسشنامه معنویت در محیط کار و پرسشنامه بعد معنوی زندگی نیز استفاده کرد.

تفکر انتقادی : تفکر یا اندیشه انتقادی یعنی درست اندیشیدن در تلاش برای یافت آگاهی قابل اعتماد در جهان. تفکر انتقادی شامل فرایندهای ذهنی تشخیص، تحلیل و ارزیابی داده‌ها است. هنر اندیشیدن پیرامون روش اندیشیدن خود و به چالش کشیدن زیربنای فکری خود را تفکر انتقادی یا Critical Existential Thinking گویند.

تولید معنای شخصی : عبارت است از توانایی استنتاج مفهوم و معنای شخصی از همه تجارب جسمی و ذهنی، از جمله توانایی ایجاد هدف زندگی،

آگاهی متعالی : عبارت است از استعداد تشخیص ابعاد و چارچوب‌های متعالی خود، دیگران و دنیای مادی در خلال حالت‌های طبیعی هشیاری، همراه با استعداد تشخیص ارتباط آنها با خودِ۲۶ فرد و با دنیای مادی،

بسط حالت هشیاری : عبارت است از توانایی داخل و خارج شدن از حالت‌های بالای هشیاری، مانند مدیتیشن، دعا و امثال آن.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله