پرسشنامه بعد معنوی زندگی

دانلود فایل ورد پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۴ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی بعد معنوی زندگی افراد

پرسشنامه فناوری اطلاعات نیز ضمیمه شده است.

ابعاد: اعتماد اجتماعی، نوع دوستی و عزت نفس

تعریف مفهومی پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد

معنوی و معنویت معرب مینوی پارسی به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می‌شود و مقابل ظاهری و مادی است. معنویت یعنی وجود معنا و هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت استعاره می‌شود. معنوی در مقابل لفظی است و در معنی روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری هم بکار می‌رود. معنویت می‌تواند امر قدسی یا غیبی، ارزش‌های اخلاقی، دین، عرفان و … هر نوع معنابخشی به زندگی را دربرگیرد. پرسشنامه معنویت در محیط کار نیز برای پژوهشگران سازمانی مناسب است.

اگر انسان درباره بُعد معنوی و ملکوتی خود شناخت کافی پیدا کند، سود فوق العاده‌ای در دنیا و آخرت نصیبش خواهد شد؛ زیرا تمام مردان و زنانی که در طول تاریخ سود دنیایی و سود ابدی آخرتی به آنها رسیده، از راه شناخت بُعد معنوی شان بوده است. امور معنوی این قدرت را دارند که بخش مهمّی از مشکلات انسان را حل کنند. معلوم نیست چرا بیشتر مردم فکر می‌کنند پول کلید حلّ همه مشکلاتشان در این دنیاست؟

اکنون هوش معنوی رکنی اساسی در موفقیت فردی و سازمانی شناخته شده است. معنویت بر عزت نفس موثر است و با پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت قابل سنجش می‌باشد. بدن یکی از این کلیدهاست، دوستان و خانواده خوب کلیدهای دیگرند و به طور کلی هر یک از عناصر مادی کلید حل مشکلی هستند. در کنار این‌ها کلیدهای معنوی‌ای نیز وجود دارند که یکی از آنها دین و ایمان است. بنابراین پرسشنامه بعد معنوی زندگی افراد را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله