این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منابع انسانی میرسپاسی

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی بر سازوکارهای برنامه‌ریزی شده سازمان برای استفاده بهینه از کارکنان در مشاغل مناسب و شایسته دلالت دارد.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی بلندمدت و فراگیر برای پایش و پاسخگویی به نیازهای کارکنان جهت تامین اهداف سازمانی است.

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی Retention فرایند حفظ و نگهداشت کارکنان به عنوان سرمایه انسانی اثربخش سازمان جهت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر است.

روابط کار سازمانی

روابط کار سازمانی

روابط کار فرآیند هماهنگی ارتباطات مدیریت و کارکنان در چارچوب شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان با رعایت حقوق هر دو طرف است.

نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت کارکنان مجموعه فعالیت‌هایی با هدف برنامه‌ریزی، ساماندهی، کنترل و هدایت پرداخت‌های افراد براساس عملکرد آنها است. از این نظام با عنوان نظام پرداخت نیز یاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان است.

بهسازی نیروی انسانی

بهسازی نیروی انسانی

بهسازی نیروی انسانی فعالیت‌های سازمان جهت بهبود قابلیت‌ها و توانمندی‌های کارکنان از طریق بهینه‌سازی شرایط، امکانات و فضای کلی محیط کاری آنها است.

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک‌سازی سازمان گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com