این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وفاداری مشتری

رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

ترجمه مقاله تاثیر روابط متقابل شخصیت مصرف‌کننده و شخصیت برند بر وفاداری برند. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان مستقیم بوده و اعتماد مشتریان بر وفاداری مشتریان در بازاریابی تاثیر دارد. توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتریان

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتریان (الیور) همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان Customer loyalty یک مفهوم کلاسیک بازاریابی است و شامل نگرشی احساسی و اقدامی عملی نزد مشتریان برای تکرار خرید از یک شرکت یا برند خاص است.

پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

وفاداری الکترونیک مشتریان

وفاداری الکترونیک مشتریان

وفاداری الکترونیک مشتریان Electronic Loyalty (E-Loyalty) نگرش مطلوب مشتری در تجارت الکترونیک است که باعث خرید مجدد می‌گردد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com