پرسشنامه وفاداری مشتریان

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتریان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

پرسشنامه وفاداری مشتریان الیور

ابعاد: وفاداری شناختی، وفاداری احساسی، وفاداری ارادی و وفاداری عملی

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری

ابعاد: رویکرد رفتاری و رویکرد نگرشی

تعداد سوالات: ۱۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری

ابعاد: تک بعدی؛ وفاداری کلی مشتری به کیفیت خدمات ادراک شده

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان تعهدی قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، به صورتی که همان برند یا محصول علیرغم تأثیرات و تلاشهای بازاریابی بالقوه رقبا خریداری گردد. وفاداری ایجاد تعهّد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرّر است. وفاداری برند را به وفاداری نگرشی و رفتاری تقسیم می‌کنند.

وفاداری تعهدی عمیق به برند یک محصول یا خدمت برتری داده شده در آینده است که به معنای خرید دوباره از یک برند علیرغم وجود تأثیرات محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتار است. مشتری که رضایت بالایی دارد اما وفاداری پایینی دارد یک فرد منفعت طلب است. برای سنجش این مقوله از پرسشنامه وفاداری مشتریان استفاده می‌شود.

وفاداری به برند را می‏توان به‏ عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند نگرش مثبت دارد، میزان‏ پایبندی او به مارک مزبور و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف شود. وفاداری به برند مستقیما متأثر از رضایت یا نارضایتی از مارک که در طول زمان جمع‏آوری شده و نیز متأثر از کیفیت محصول است.

وفاداری رفتاری : رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به مارک،رفتار واقعی‏ خرید مصرف‌کننده راجع به محصول را اندازه‏گیری می‏‌کند.روش‏ تناسب خریدها پرکاربردی‏ترین سنجه وفاداری به مارک است.در این رویکرد تمامی مارک‏های خریداری شده یک مقوله کالای خاص‏ برای هر مصرف‌کننده تعیین شده و نسبت خریدهای مربوط به هر مارک شناسایی می‏گردد.

وفاداری نگرشی : مشکلات مواجه شده در رویکرهای رفتاری وفاداری به مارک‏ نشان می‏دهند که چرا تمایز بین وفاداری به مارک و رفتار خرید تکراری اهمیت دارد.رفتار خرید تکراری بدین معناست که‏ مصرف‌کننده صرفا پیاپی در حال خرید محصول،بدون احساسی‏ خاص نسبت به آن است.در مقابل،مفهوم وفاداری نگرشی بر این‏ تاکید دارد که مصرف‌کننده دارای رجحان واقعی نسبت به مارک‏ می‏باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله