پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

دانلود پرسشنامه پرسشنامه کسب‌وکار خانگی دارای روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی وفاداری مشتری به کسب‌وکارهای خانوادگی

ابعاد: تصویر ذهنی، خدمات، کیفیت محصول، تسهیلات، اعتماد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کسب‌وکار خانگی

کسب‌وکار خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. کسب‌وکارهای خانگی اغلب داخل تجارتهای خیلی کوچک جای می‌گیرند.

براساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مشاغل خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود.

وفاداری مشتریان : وفاداری به برند را می‏‌توان به‏ عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند نگرش مثبت دارد. میزان‏ پایبندی او به مارک مزبور و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف شود. وفاداری به برند مستقیما متأثر از رضایت یا نارضایتی از مارک که در طول زمان گردآوری شده است. همچنین متأثر از کیفیت محصول است. نگه داشتن مشتریان‏ قدیم کم‏ هزین‌ه‏تر از ایجاد مشتریان جدید است. بنابراین مدیران بهتر است اولویت نخست را به راهبردهای حفظ وفاداری‏ برند بدهند. وفاداری برند را به وفاداری نگرشی و رفتاری تقسیم می‌کنند.

کسب‌وکار خانگی : کسب‌وکار خانگی یک اقتصاد مولد درون خانوادگی است که موجب رشد اقتصاد کشور می‌شود. کسب‌وکارهای خانوادگی در خدمات، نوع دوستی کارکنان و گرایش به حل مشکلات بهتر از کسب‌وکارهای غیر خانوادگی عمل می‌کنند اما از نظر قیمت بالاتر هستند. همچنین اعتماد و رضایت در کسب‌وکارهای خانوادگی بیشتر است. اما در وفاداری تفاوتی بین کسب‌وکارهای خانوادگی و غیر خانوادگی وجود ندارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله