این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب چابکی سازمان

بازاریابی چابک

بازاریابی چابک

بازاریابی چابک Agile marketing یک استراتژی سازمانی اثربخش با استفاده از تیم‌های چندمنظوره جهت ارائه ارزش به مشتری نهایی است.

پرسشنامه چابکی سازمان

پرسشنامه چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه چابکی سازمان

پرسشنامه موانع چابکی

دانلود پرسشنامه موانع چابکی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

زنجیره تامین چابک

زنجیره تامین چابک

بحث زنجیره تامین چابک ازجمله مباحث مطرح درفضای امروزصنعت کشوراست و هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس قرار دارد.

تولید چابک

تولید چابک : تاریخچه، مفهوم و کاربرد آن

تولید چابک Agile manufacturing شامل فرایندها، ابزارها و شیوه‌هایی در تولید محصولات جهت پاسخگویی سریع به نیازها مشتریان و تغییرات بازار است بدون تغییر در کیفیت و هزینه است.

سازمان چابک (چابکی سازمانی)

سازمان چابک (چابکی سازمانی)

سازمان چابک Agile organization سازمانی است که به تغییرات محیطی سریع پاسخ می‌دهد و انعطاف‌پذیری بالایی در رفع نیازهای مشتریان دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com