پرسشنامه چابکی سازمانی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه چابکی سازمان شریفی و ژانگ (۴ عامل و ۱۶ گویه)
  • پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران (۴ عامل و ۲۷ گویه)
  • پرسشنامه موانع چابکی (۷ مانع و ۳۱ گویه)

توضیحات هریک از پرسشنامه‌ها

ابعاد پرسشنامه شریفی و ژانگ: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران: پاسخگویی، آمادگی تغییرات، مهارت‌ها و دانش کارکنان، انجام مجازی کار

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه موانع چابکی: مشکلات مربوط  به کارکنان، حمایت ضعیف مدیران از چابکی، ضعف در بکارگیری تکنولوژی it، سطح پایین رضایت مشتری  از محصول و خدمات، هزینه اجرای چابکی، تامین قطعات توسط  سازندگان، برنامه‌ریزی نا متناسب  با اجرای جابکی و عوامل سیاسی

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه


چابکی بانک

پرسشنامه چابکی بانک‌ها

منبع: ناصر میرسپاسی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی، پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی و شیوه تفسیر: دارد

ابعاد: ««رهبری»؛ «فرهنگ»؛ «مدیریت عملکرد»؛ «تغییر سازمانی»؛ «بانکداری الکترونیک»؛ «خدمت به مشتری»

بانک چابک (Agile bank) بانکی است که به تغییرات محیطی سریع پاسخ می‌دهد و انعطاف‌پذیری بالایی در رفع نیازهای مشتریان دارد. بانک چابک و چابکی بانکداری Banking Agility اشاره به توانایی پاسخ به تغییرات پیش‌بینی نشده و غیر منتظره با روش‌های مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره‌گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت‌ها دارد.


پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

منبع: ژانگ ۲۰۰۲

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «قابلیت‌های پویا»؛ «تغییرات خارجی»؛ «پذیرش فناوری»؛ «واحدهای مجازی»؛ «سرعت عمل»؛ «عملکرد تجاری»

زنجیره تامین چابک (Agile supply chain) اشاره به پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌پذیری و سرعت در مدیریت زنجیره تامین طی فعالیت‌های روزانه‌اش دارد. برای پاسخگویی سریع و به‌هنگام به تغییرات در نیازها و الزامات بازار باید زنجیره تامین سازمان از چابکی لازم برخوردار باشد. چابکی در زنجیره تامین توانایی برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان است.


پرسشنامه چابکی منابع انسانی

پرسشنامه چابکی مدیریت منابع انسانی

منبع: محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدی

چابکی مدیریت منابع انسانی (HRM Agility) اشاره به توانمندی کارکنان در پاسخگویی به تغییرات محیطی و سازگاری در رفع نیازهای مشتریان دارد. دستابی به چابکی سازمانی تنها در سایه وجود نیروی انسانی چابک و توانمند قابل حصول است. چابکی مدیریت منابع انسانی به معنای سازگاری و پاسخگویی سریع به تغییرات محیط درونی و بیرونی توسط کارکنان سازمان است. آنچه در فرایند تغییرات و تحولات کنونی سازمان باید در نظر داشت درنظر گرفتن تحولات عصر جدید ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان نیازمند آن است که چیستی خود را حول مفهوم جدید یادگیری ماشین بازتعریف نماید.


تعریف مفهومی پرسشنامه چابکی سازمانی

شریفی و ژانگ چابکی سازمانی را اینگونه تعریف کرده اند: چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش‌بینی تغییرات موجود در محیط کسب‌وکار است. سازمان چابک سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش‌بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره‌گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت‌ها را داشته باشد.

برای درک بهتر پرسشنامه چابکی سازمانی Agility Scale برخی مفاهیم مشابه نیز تشریح شده است.

سازمان چابک: سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش‌بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب. همچنین بهره‌گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت‌ها را داشته با شد.

تولید چابک: تولید چابک یک سیستم تولید با قابلیت‌های فوق‌العاده ( قابلیت­‌های داخلی، فناوری‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری، نیروی انسانی و مدیریت آموزش دیده )  برای رسیدن به تغییرات سریع بازار است.

زنجیره تامین چابک: توانایی یک  زنجیره تامین برای واکنش  سریع به تغیرات موجود در بازار و نیاز مشتریان. عرضه چابک عبارت است از  استفاده از دانش بازار و مفهوم شرکت مجازی در راستای بهره برداری مناسب از فرصت‌های پرسود در بازار پر نوسان.

موانع متعددی در زمینه چابکی سازمان وجود دارد. برخی موانع به کارکنان مربوط است برخی از مدیریت ناشی می‌شود و ریشه برخی موانع چابکی فرایندهای سازمانی است. تولید چابک یک سیستم تولید با قابلیت‌های فوق العاده (قابلیت­‌های داخلی، فناوری‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری، نیروی انسانی و مدیریت آموزش دیده) برای رسیدن به تغییرات سریع بازار است.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله