مدیریت دانش چابک

مدیریت دانش چابک (KMAgile) استفاده از رویکردهای دانش‌محور برای دستیابی به اهداف انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سازمانی است. توسعه و تلفیق یک استراتژی معنی دار مدیریت دانش و قابلیت انتقال پایدار دانش، حتی در ابتکاری ترین و آینده نگرترین سازمان‌ها با چالش‌های بسیاری روبرو است. پیچیدگی و سرعت عملیاتی فضای کسب‌وکار امروز نیاز به یک رویکرد جدید و چابک تر برای تغییر رفتار کارکنان دانش و امکان پذیر ساختن سطوح بالاتر عملکرد فردی و سازمانی از طریق دانش و همکاری دارد.

کارکنان دانشی به احتمال زیاد وقت و انرژی ارزشمند خود را در زمینه جذب دانش و فعالیت‌های تقسیم دانش که سود فوری و قابل اندازه‌گیری برای آنها فراهم می‌کند، سرمایه گذاری می‌کنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه کارگر، “اگر من وقت خود را صرف این کار کنم، چگونه باعث می‌شود که عملکرد بهتری داشته باشم؟ چه فایده‌ای از انجام کارهای مختلف خود کسب خواهم کرد؟ “چه چیزی برای من وجود دارد؟”

از دیدگاه رهبری، سرمایه گذاری در مدیریت دانش باید مستقیماً به سود تجارت سازمان باشد. چابکی در مدیریت دانش، در این زمینه، نه تنها به سرعت در پرداختن به چالش‌های عملکرد تجاری و عملیاتی اشاره دارد، بلکه به توسعه و اجرای استراتژی KM متناسب با هدف و امکاناتی برای رسیدگی به این چالش‌ها نیز اشاره دارد.

مدیریت دانش چابک چیست؟

تجربه نشان می‌دهد شما نمی توانید شیوه‌های مدیریت دانش را به مردم تحمیل کنید تا باعث شوند دانش و تجربه خود را به اشتراک بگذارند و نه اینکه آنها را وادار کنیم فوراً KM را به عنوان سرمایه گذاری ارزشمند زمان خود بپذیرند. کارگران تازه کار و بالغ، هزاره‌ها و بومرها، به دلایل مختلف، باید دست اول را تجربه کنند

(۱) چگونه کار متفاوت با تغییر رفتار اشتراک دانش می‌تواند کار آنها را آسان کند.

(۲) عملکرد بالاتری را که برای آنها تأثیر می‌گذارد عملکرد، شناخت و پیشرفت شغلی آنها.

تغییر رفتار حتی در سازمان‌های آینده نگر نیز دشوار است. با رویکرد چابک به KM، مردم نه تنها به مزایا و وعده‌های KM در زمان واقعی پی می‌برند، بلکه عملکرد و عملکرد آنها را به عنوان بخشی از تجربه تغییر می‌دهند.

مزایای مدیریت دانش چابک

مدیریت دانش چابک به معنای پیاده سازی سریع و نتایج، سازگار بودن با فرهنگ، زمینه و محیط کسب‌وکار است و بر تغییر ذهنیت‌ها و رفتارهای مشترک دانش متمرکز است. در رویکرد چابک ما به KM، استراتژی تجاری و الزامات عملیاتی به طور مداوم و تکراری تلاش‌های KM را برای استقرار سریعتر توانایی‌های دانش با نتایج معنی دار، آگاه و تکامل می‌بخشد. خواه توسعه و سپس کاشت مفاهیم جدید، استراتژی‌ها و شیوه‌های پیاده سازی، یا تمرکز بر استراتژی‌های KM موجود برای تجدید یا احیای مجدد آنها، عملکرد بهتر و قدردانی از KM به عنوان بخشی از کار انجام می‌شود. چابکی در به اشتراک گذاری و انتقال دانش به عنوان یک نتیجه تکراری از کاربرد روش‌های KM اثبات شده در و به عنوان بخشی از محیط کار ظاهر می‌شود.

در رویکرد مدیریت دانش چابک برای ارزیابی، طراحی و توسعه یک استراتژی KM انعطاف پذیر در پس زمینه انجام می‌شود در حالی که تکنیک‌های KM اثبات شده از طریق پروژه‌های آزمایشی کوتاه و سریع به چالش‌های موجود تجاری اعمال می‌شود. نتایج و آموخته‌های کلیدی از خلبانان KM به سرعت و بطور تکراری با روشهای اثبات شده KM ترکیب می‌شوند تا یک استراتژی KM “مناسب برای هدف” و نقشه راه برای هدایت اجرای مداوم ایجاد کنند.

فقط در طی ۱۲ هفته، افراد، تیم‌ها و رهبران شرکت کننده در این تلاش فرصت‌های جدیدی را کشف می‌کنند، ذهنیت خود را تغییر می‌دهند و مستقیماً تأثیر تجاری قابلیت‌های جدید برای به اشتراک گذاری و انتقال دانش خود را تجربه می‌کنند.

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمان

هدف: بررسی ارتباط عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمان

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی، کیفیت، شایستگی، منابع انسانی

تعداد سوالات: ۵۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی مدیریت دانش و چابکی سازمان

چابکی سازمان : شریفی و ژانگ چابکی سازمانی را اینگونه تعریف کرده‌اند: چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش‌بینی تغییرات موجود در محیط کسب‌وکار است. سازمان چابک سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش‌بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره‌گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت‌ها را داشته با شد.

مدیریت دانش : مدیریت دانش پروسه‌ای است که بواسطه آن سازمان قادر به کشف، انتخاب، سامان دهی، توزیع و انتقال بواسطه اطلاعات و تجاربی که در فعالیت هایی مثل حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استرتژیک و تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

خلاصه و جمع‌بندی

در رویکرد سنتی و بهترین حالت برای مدیریت دانش، رهبران ارشد از توسعه رسمی یک استراتژی KM “عالی” و فن آوری‌های مناسب توانمندانه پشتیبانی و سرمایه گذاری زیادی می‌کنند. در این موارد، که معمولاً ۶ ماه یا بیشتر به طول می‌انجامد، تحویل‌های کلیدی به صورت نقشه راه‌ها و برنامه‌های جامع پیاده سازی برای برنامه‌ها یا برنامه‌های KM پیگیری می‌شوند. این بدان معنی است که ذی‌نفعان به طور معمول حداکثر تا یک سال از زمان انجام سرمایه گذاری اولیه خود، مزایای تلاش KM را مشاهده نخواهند کرد.

در حالی که حمایت و تعهد KM از طرف رهبر ارشد لازم است، اگر تلاش فوری در ارائه نتایج سریع، معنی دار و قابل کنترل مرتبط با نتایج قابل اندازه‌گیری تجارت نباشد، کافی نیست. بدون این ارتباط مستقیم و قابل مشاهده بین KM و نتایج تجاری (دانش در نقطه اجرا)، رهبران و کارگران به سرعت علاقه خود را از دست می‌دهند و مزایای جذب، انطباق، انتقال و استفاده مجدد از دانش را تجربه نمی کنند. در عوض، کار و فرآیند به طور معمول تجارت باقی می‌ماند.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله