این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گسترش کارکرد کیفی

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD

ویدیوی گسترش عملکرد کیفیت QFD : آموزش کامل خانه‌های کیفیـت و ترسیم ماتریس ارتباطات نیازمندی‌های مشتریان و الزامات فنی محصول به زبان فارسی در محیط اکسل

ارتباط مدل کانو و QFD

ارتباط مدل کانو و QFD

ارتباط مدل کانو و QFD ریشه در مفهوم زیربنایی این دو رویکرد در ترجمه نیاز و خواشته مشتری به محصول یا خدمت نهایی به مشتریان دارد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت HOQ

خانه کیفیت HOQ QFD و آموزش مفهومی خانه کیفیت hoq و ماتریس ارتباطات الزامات فنی و نیازمندهای مشتریان در QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش عملکرد کیفیت QFD

گسترش عملکرد کیفیت Quality function deployment یا QFD روشی است که در آن نیازمندی‌های مشتری یا ندای مشتری به ویژگی‌های فنی تولید محصول ترجمه می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com