خدمات تحلیل آماری پارسمدیر

تحلیل آماری و تصمیم گیری چندمعیاره قطعی، فازی و خاکستری

AHP-ANP-TOPSIS-VIKOR-SAW-SIR-PROMETHEE-ARAS-COPRAS

SPSS-LISREL-AMOS-PLS-SEM-CFA-QFD-SWOT

زبانکده مجازی پارس مدیر

واحد ترجمه تخصصی: ترجمه تخصصی «انگلیسی به فارسی» و «فارسی به انگلیسی»

زبانکده مجازی : کتاب های عمومی، تخصصی و سرگرمی زبان انگلیسی

پاسخنامه تخصصی سوالات زبان انگلیسی تمامی دوره های دکتری مدیریت

راهنمای آزمون زبان TOEFL , IELTS , GRE , MCHE, MSRT , TOLIMO , EPT

تجربه دکتری مدیریت با پارسمدیر

از کارشناسی ارشد تا دکتری پشتیبان شما هستیم.

تازه ترین نوشتارهای پارس مدیر

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدل ساختاری تفسیری ISM یا Interpretive Structural Modelling توسط اندرو سیج به سال ۱۹۷۷ ارائه شد. روش ISM برای سطح بندی عناصر مناسب است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه آماری تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری شامل خبرگان و کارشناسان ارشد و باسابقه است بنابراین حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری باید با دقت برآورد شود.

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

کتاب تحلیل سوات

کتاب تحلیل سوات

دانلود خلاصه کتاب تحلیل سوات با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره: در این خلاصه کتاب کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره در تحلیل سوات تشریح شده است.

فهرست منابع

فهرست منابع MLA

روش نوشتن فهرست منابع MLA یک روش استاندارد برای نوشتن فهرست منابع است که توسط انجمن زبان مدرن آمریکا برای فهرست نویسی ابداع شده است.

فهرست منابع

فهرست منابع روش APA

راهنمای نوشتن فهرست منابع روش شیکاگو و روش APA : با استفاده از این آموزش براحتی می توانید فهرست منابع پایان نامه مدیریت را درست بنویسید.

پایان نامه مدیریت

راهنمای پایان نامه مدیریت

راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی: آموزش کامل روش نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد تمامی گرایش‌های مدیریت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com