پرسشنامه تامین مالی جمعی

دانلود پرسشنامه تامین مالی جمعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «ویژگی‌های سرمایه‌گذار»؛ «پشتیبانی دولت»؛ «گستردگی تبلیغات»؛ «امنیت سرمایه»؛ «تامین مالی جمعی»

پیوست: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: تامین مالی جمعی (Crowdfunding) روشی است که در آن سرمایه موردنیاز برای تامین مالی یک کسب‌وکار از پس‌اندازهای خرد گردآوری می‌شود. این مشارکت جمعی از طریق سکوهای عاملین دارای مجوز تأمین مالی جمعی از فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد. اصطلاح تأمین مالی جمعی برای نخستین بار توسط جف­هاو (۲۰۰۸) در کتاب «جمع‌­سپاری» عنوان شد. وی در مطالعات خود، دو رکن، فراخوان باز و جمعیت را به عنوان ارکان اصلی جمع‌سپاری مطرح نمود. به عبارتی باید گفت، جمع­‌سپاری بر این اصل استوار است که، «خردجمعی بر خرد باهوش­ترین فرد آن جمع، برتری دارد».

تعریف عملیاتی: برای سنجش تامین مالی جمعی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۳۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

تامین مالی استارتاپ‌ها به‌صورت جمعی روشی برای بهبود عملکرد مالی به وسیله­ی تعداد زیادی مردم، از طریق اینترنت است. به عبارتی، با استفاده از پورتال‌های آنلاین یا پلت‌فرم‌های شخص ثالث، برای تبلیغ نیازهای مالی خاص، افراد، گروه‌هایی از افراد یا سازمان‌ها، می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از افراد یا مؤسسات دیگر درخواست پول کنند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله