این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS)

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده‌های کسب‌وکار را با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری تحلیل می‌کند.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سرایمپرف (serimperf)

مقیاس سرایمپرف (serimperf) ابزاری استاندارد است که برای سنجش اهمیت و عملکرد خدمات ارائه شده توسط شرکت در یک نمودار ماتریسی است.

پرسشنامه سیستم خبره

پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره دارای روایی و پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی، منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استانداد همراه با شرح و تفسیر با آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

سیستم خبره

سیستم خبره و کاربرد آن در مدیریت

سیستم خبره (Expert system) سیستمی مبتنی بر کامپیوتر در حوزه هوش مصنوعی است که از توانایی تصمیم‌گیری مانند یک انسان اندیشمند برخوردار است.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی : تعاریف و مفاهیم

سواد اطلاعاتی Information literacy مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمان نیاز نیست.

سواد دیجیتال

سواد دیجیتال

سواد دیجیتالی Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) نظامی فراگیر و یکپارچه مبتنی بر رایانه است که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیریت سازمان است.

OLAP چیست؟

پردازش تحلیلی برخط (OLAP)

سیستم پردازش تحلیلی برخط (OLAP) یک فناوری برای پاسخ سریع به جست‌وجوهای چندبعدی در یک پایگاه داده بزرگ از داده‌ها و اطلاعات است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com