این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal) روشی نظام‌مند جهت بازنگری عملکرد شغلی کارکنان و تعیین سهم نسبی آنها در دستیابی به اهداف سازمان است.

مدیریت عملکرد سازمانی

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد (Performance management) فرایندی است که تضمین می‌کند فعالیت‌های سازمان منجر به تحقق اهداف به شیوه‌ای کارا و اثربخش می‌گردد.

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان

مدیریت عملکرد استراتژیک

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان کوششی نظام‌مند برای بهبود توانمندی کارکنان در انجام فعالیت‌های شغلی براساس یک برنامه بلندمدت سازمانی است.

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیندی جهت تجهیز منابع سازمان و انسجام فعالیت‌ها برای نیل به اهداف بلندمدت، با توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی است.

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک (Strategic thinking) به عنوان فرایند ذهنی و روانی مدیریت سازمان برای ترسیم اهداف بلندمدت سازمان تعریف می‌شود.

استراتژی سازمانی

استراتژی سازمان

استراتژی سازمان برنامه‌ای بلندمدت است که با تنظیم فعالیت‌ها و تخصیص منابع انسانی، مالی و فیزیکی دستیابی به هدف‌های بلندمدت را تسهیل می‌کند.

ساختار و استراتژی

رابطه ساختار و استراتژی

رابطه ساختار و استراتژی و بررسی رابطه آن و برنامه‌ریزی بلندمدت سازمان آلفرد چندلر هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

ساختار و سازماندهی

ساختار سازمانی و سازماندهی

ساختار سازمانی (Organizational Structure) چارچوبی است که نشان می‌دهد فعالیت‌های مختلف سازمان چگونه در راستای دستیابی به اهداف تنظیم می‌شوند.

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر دارای روایی و پایایی و منابع استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص همراه با سوالات تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com