این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) رویکردی برای پایش، شناسایی، تحلیل، بهبود، بهینه‌سازی و اتوماسیون فرایندهای اجرایی کسب‌وکار در سازمان است.

بازارمحوری یا بازارگرایی

بازارمحوری (بازار گرایی)

بازارمحوری (بازارگرایی) رویکردی مبتنی بر شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارضای آن بوسیله تولید محصولات یا ارائه خدمات متناسب است.

تئوری های مدیریت

تئوری‌های مدیریت

تئوری‌های مدیریت (Management theories) رهیافت‌هایی سنتی به شیوه اداره و مدیریت منابع مادی و انسانی سازمان هستند که همچنان در حال توسعه‌اند.

خوشه صنعتی

خوشه صنعتی

خوشه صنعتی (Business cluster) تمرکز جغرافیایی کسب‌وکارها، تامین‌کنندگان و موسساتی با حوزه فعالیت مشترک با هدف افزایش بهره‌وری و رقابت است.

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین یک الگوی سه سطحی است که مقوله فرهنگی را در سطح مصنوعات نمادین، ارزش‌های رفتاری و باورهای بنیادین بررسی می‌کند.

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد الگویی فرهنگی پذیرفته شده‌ای است که براساس فاصله قدرت، عدم‌اطمینان، فردگرایی و مردسالاری تبیین شده است.

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون و مقدمه‌ای بر آن شامل چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت می‌باشد.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی (Organizational Culture) مجوعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر است که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند.

مدیریت تغییر سازمانی

مدیریت تغییر سازمانی

مدیریت تغییر (Change management) فعالیت‌هایی برای آمادگی، پشتیبانی و کمک به کارکنان، گروه‌های کاری و سازمان برای انجام تغییرات سازمانی است.

الگوی مصرف پایدار

الگوی مصرف پایدار

الگوی مصرف پایدار سازوکاری نظام‌مند برای تغییر رفتار افراد به عنوان مصرف‌کننده با در نظرگیری عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com