این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت بر مبنای ارزش

مدیریت بر مبنای ارزش

مدیریت بر مبنای ارزش یک فلسفه مدیریتی است که خلق ارزشبویژه ارزش مورد انتظار سهام‌داران و ذی‌نفعان را در سازمان را بیشینه می‌سازد.

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا این موضوع را بیان می کند که اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی منتشر می‌شوند و بر قیمت‌ها تاثیر و آن را تعدیل می‌کنند.

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار Stock exchange مکانی است که در آن سهام‌داران و بازرگان‌ها می‌توانند سهام، اوراق قرضهیا سایر اوراق مالی و بهادار را معامله کنند.

تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی از یک منظر عمومی، عمری به درازای تاریخ بشریت دارد اما بطور خاص  مدیریت مالى در سال ۱۹۰۰ به عنوان یک رشته علمى مطرح شد.

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی

هدف رشته مدیریت مالی آموزش نیروی انسانی متخصص سازمان‌های دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد.

آشنایی با مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارای منابه مالی به منظور دست یابی به اهداف سازمان است و چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی) و نحوه تخصیص آن را شامل می‌شود.

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی

گزینش نیروی انسانی (Employment) به فرایند کلی شناسایی، جذب، غربال و مصاحبه شغلی برای انتخاب گزینه مناسب برای احراز شغل گفته می‌شود.

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان سازمان

آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام‌مند و مستمر شاغلین از نظر دانش، مهارت‌ و توانایی‌های مورد نیاز شغلی است که اثربخشی شغلی و امکان ارتقا را افزایش می‌دهد.

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت یک سیستم آموزشی است که پس از گزینش نیروی انسانی و با هدف توانمندسازی آنها در انجام فعالیت‌های شغلی توسط سازمان ارائه می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com