تعالی سازمانی مدل دمینگ

تعالی سازمانی : مدل ادوراد دمینگ

منبع: تعالی سازمانی مدل دمینگ نوشته مهدیه سعیدی نشر الکترونیک پارس مدیر

در سال ۱۹۵۰ پس از پایان جنگ جهانی دوم اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از دکتر ادوارد دمینگ دعوت کردند که به ژاپن رفته و آ نهارا از فلسفه جدید مدیریت کیفیت آگاه کند. در آن سمینارها که بسیاری از دانشمندان و صنعت گران ژاپنی حضور داشتند دکتر دمینگ بر استفاده از روش‌های آماری و رویکرد سیستماتیک برای حل مشکلات کیفیت تاکید کر دو مدیریت را به عنوان عامل بسیار مهمی در ضعف نظام‌های کیفی برشمرد. این پیام دمینگ توسط بسیاری از ژاپنی‌ها از جمله (کی ایکی روکوبیدا) رئیس شرکت خودروسازی تویوتا به مرحله اجرا درآمد.

تمرکز کاری دمینگ بر چرخه دمینگ PDCA بود که از چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، بازبینی و اقدام تشکیل شده است. اگر چه دمینگ در ژاپن محبوبیت ومقلوبیت خاصی پیدا کرد ولی در ایالات متحده آمریکا تا اواخر ۱۹۷۹ ناشناخته باقی مانده بود. از آن پس چندین شرکت آمریکایی اصول مدیریت کیفیت دمینگ را به کار گرفتند.

 

چرخه دمینگ pdca

چرخه دمینگ PCDA

تعالی سازمانی مدل دمینگ : جایزه دمینگ

پس از استقبال شدید مدیران و صنعتگران ژاپنی از دانش نوین مطرح شده توسط دمینگ پیشنهاد اعطای جایزه توسط مدیر عامل انجمن مهندسین ژاپن به شرکت‌هایی که روش‌های دمینگ را به کار بسته و کنترل کیفیت را در ژاپن توسعه دهند، مطرح شد و این انجمن بر راه اندازی جایزه دمینگ تاکید کرد. تعالی سازمانی مدل دمینگ بسیار مهم است. جایزه دمینگ به طور مستقیم نقش بسزایی در تلاش صنایع در راستای توسعه کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت در ژاپن ایفا کرد.

جایزه کاربردی دمینگ

جایزه کاربردی دمینگ همه ساله به شرکت‌هایی اعطا می شود که بهبود قابل توجهی از طریق در سازمان خود داشته باشند. جایزه فوق بدون در نظر گرفتن اندازه سازمان‌ها، دولتی TQM کاربرد خصوصی، نوع صنعت، داخلی یا خارجی بودن اعطا می‌شود. از تعالی سازمانی مدل دمینگ استفاده زیادی می شود. همچنین سازمان‌ها می‌توانند این جایزه را برای یک واحد از سازمان خود نیز درخواست کنند. در خصوص تعداد برندگان هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و هر سازمانی که بتواند حداقل امتیازات را کسب کند جزو برندگان جایزه محسوب می‌شود.

جایزه دمینگ برای واحدهای سازمانی

این جایزه به واحدهای سازمانی که عملکردی سازنده و مطلوب در ارائه خدمات به سایر واحدها و یا به مشتریان داشته‌اند، اعطا می‌شود. در این نوع سازمان‌ها بیشترین معیار ارزیابی به نقش مدیریت ارشد و اختصاص بودجه مناسب به واحدهای متقاضی اختصاص داده شده است و روابط واحدها یکدیگر ارزیابی می‌شود.تعالی سازمانی مدل دمینگ بسیار مهم است. شفاف سازی وظایف در قبال مشتریان و تا مین خواسته های آن‌ها از نکاتی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.


ادبیات پژوهش تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمان

دانلود فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری تعالی سازمانی بصورت فایل ورد همراه با منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ بصورت فایل ورد همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید