این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آمیخته محصول

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید NPD

توسعه محصول جدید (NPD) فرایندی است که توسط آن، یک سازمان از منابع و قابلیت‌هایش برای خلق محصولی جدید یا بهبود محصولات موجود استفاده می‌کند.

نمودار چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول شامل کلیه مراحلی است که تحقیق و توسعه، تولید نمونه اولیه، معرفی، رشد، بلوغ و افول محصول را در بر میگرید و در بازاریابی محصول رکن مهمی است.

فرآیند توسعه محصول جدید

فرآیند توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل تمامی فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصولی تازه به بازار را در بر می‌گیرد.

پرسشنامه نوآوری محصول

پرسشنامه نوآوری محصول

دانلود پرسشنامه نوآوری محصول دارای ۶ بعد مشخص و ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه و به همراه روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی محصول

آمیخته بازاریابی محصول به همراه مقاله آمیخته بازاریابی محصول و ابعاد محصول و چرخه عمر محصول و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه بسته‌بندی محصول

پرسشنامه بسته‌بندی محصول

دانلود پرسشنامه بسته‌بندی محصول همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بسته‌بندی محصول

بسته‌بندی محصول

بسته‌بندی محصول product packaging آمیزه‌ای از طرح، رنگ، نماد و مواد اولیه با هدف نگهداری، سهولت حمل و معرفی برند می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com