این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی

بازار Market

بازار Market

بازار Market ترکیبی از سیستم‌ها، نهادها، روندها، روابط اجتماعی و زیرساخت‌هایی است که طرفین مبادله را باهم مرتبط و درگیر می‌سازد.

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا  یک سازمان حرفه ای برای راهنمایی و هدایت علمی و عملی از افراد و سازمان ها جهت توسعه علم بازاریابی در سراسر جهان است.

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه محرک‌های بازاریابی دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص و ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com