این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی مدیریت شناسایی نیازهای هواداران، بازیکنان و مدیران ورزشی و پاسخ‌های بازارمحور جهت تامین نیازهای شناسایی شده است.

بازار Market

بازار (Market)

بازار (Market) ترکیبی از سیستم‌ها، نهادها، روندها، روابط اجتماعی و زیرساخت‌هایی است که طرفین مبادله را باهم مرتبط و درگیر می‌سازد.

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)

انجمن بازاریابی آمریکا  یک سازمان حرفه‌ای برای راهنمایی و هدایت علمی و عملی از افراد و سازمان‌ها جهت توسعه علم بازاریابی در سراسر جهان است.

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

پرسشنامه محرک‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه محرک‌های بازاریابی دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص و ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com