این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب برندسازی

نوستالژی برند

نوستالژی برند

نوستالژی برند (Brand Nostalgie) احساسی عمیق و عاطفی با یادآوری خاطرات و تجربه‌ها پیرامون یک نام‌ونشان تجاری از سوی مشتریان است.

برندسازی شهری

برندسازی شهری

برندسازی شهری (City Branding) فرآیند معرفی یک شهر یا مکان با استفاده از روش‌های بازاریابی است تا تصویری متمایز نزد افراد جامعه ایجاد نماید.

مقصد گردشگری

مقصد گردشگری و برندسازی مکان

مقصد گردشگری اشاره به مکانی دارد که گردشگر آن را به عنوان هدف مسافرت انتخاب می‌کند و انتخاب این مقصد در گرو برندسازی مکان است.

برندسازی داخلی

برندسازی داخلی

برندسازی داخلی (Internal Branding) یک فلسفه بازاریابی برای ایجاد تصویری از نام تجاری براساس فرهنگ محوری کسب‌وکار و تعهد به کارکنان است.

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات (Service branding) فرایند ایجاد نام‌ونشان تجاری ماندگار در ذهن مشتریان شرکت‌ها و سازمان‌های خدماتی مانند بیمه و بانک است.

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

دانلود پرسشنامه برندسازی دیجیتال یا دیجیتال برندینگ همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر برای سنجش عملکرد سازمان در زمینه برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال (Digital Branding) استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای تقویت جایگاه برند نزد مشتریان در حوزه کسب‌وکارهای تجاری آنلاین است.

استراتژی برند

استراتژی برند

استراتژی برند (Brand strategy) برنامه‌ای بلندمدت و فراگیر برای دستیابی به هدف‌گذاری کسب‌وکار پیرامون برند (نام‌ونشان تجاری) در آینده است.

پرسشنامه برندسازی

پرسشنامه برندسازی

دانلود پرسشنامه برندسازی همراه با روایی و پایایی دارای پنج بعد شامل برندسازی داخلی، پذیرش ارزش برند، تعهدات سازمانی، عملکرد برند، عملکرد بازار

برندسازی چیست؟

برندسازی

برندسازی (Branding) فرایند ایجاد یک ادراک مثبت، سازنده و قدرتمند از نام‌ونشان تجاری یک شرکت، محصول یا خدمت در ذهن مشتریان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com