این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون روشی ساختارمند برای شناسایی مضامین اصلی و فرعی پیرامون پدیده مورد مطالعه است که به روش براون و کلارک تشریح شده است.

هرمنوتیک (زَندشناسی)

هرمنوتیک (زَندشناسی)

هرمنوتیک (Hermeneutics) یا زَندشناسی نظریه و روش تفسیر و تاویل متنون بویژه متون دینی و ادبی است. این روش یکی از نخستین روش‌های شناخت است.

خوانایی متن در تحلیل محتوا

خوانایی متن در تحلیل محتوا

خوانایی متن (Readability) نشان­‌دهنده میزان سادگی خواندن و فهمیدن نوشته‌ها است. یکی از کاربردهای اصلی این روش، تحلیل محتوای کتاب درسی است.

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا عبارت از مطالعه متون و بررسی تصاویر برای شناخت مضمون‌های نهفته در آن می‌باشد و عنصری کلیدی در تحلیل محتوایی است.

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون (Thematic analysis) شیوه‌ای در روش پژوهش کیفی است که بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی داده‌های کیفی تمرکز دارد.

تحلیل محتوای کمی

تحلیل محتوای کمی

تحلیل محتوای کمی (QCA) روشی است که در آن ویژگی‌های مطالب متنی، دیداری یا شنیداری به‌طور سیستماتیک طبقه‌بندی، ثبت و تجزیه‌وتحلیل می‌شوند.

تحلیل محتوای کتاب درسی

تحلیل محتوای کتاب درسی

تحلیل محتوای کتاب درسی روشی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب‌های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی متناسب با اهداف تعیین شده است.

روش ویلیام رومی

روش ویلیام رومی

روش ویلیام رومی یکی از روش‌های تحلیل محتوای کیفی است که برای تحلیل محتوای متن و تصاویر و جداول کتاب‌های درسی استفاده می‌شود.

تحلیل محتوا (تحلیل تِم)

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا (Content analysis) یک روش تحقیق کیفی برای شناسایی، تحلیل و تفسیر مفاهیم و الگوهای معنایی نهفته در اسناد و داده‌های کیفی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com