این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خلاقیت سازمانی

نظریه انتشار نوآوری

نظریه انتشار نوآوری

نظریه انتشار نوآوری (Diffusion of innovations) در جستجوی توضیحی برای چگونگی، چرایی و چیستی نرخ پذیرش ایده‌ها و فناوری‌های جدید و نوآورانه است.

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی (Nominal Group) فرآیند گروهی سازمان یافته‌ای برای خلق ایده است که نفوذ و تاثیرگذاری دیدگاه افراد بر روی هم را حداقل می‌سازد.

مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی

مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی

ترجمه مقاله رابطه مدیریت بحران و خلاقیت سازمانی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیرترجمه شده است.

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

تکنیک های خلاقیت سازمانی

تکنیک‌های خلاقیت سازمانی

استفاده از تکنیک‌های خلاقیت سازمانی یکی از راه‌ها و روش‌هایی برای ارتقاء سطح خلاقیت و توانایی حل خلاقانه مسائل سازمان است.

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی (Organizational creativity) ایجاد یک ایده، روش، فرایند، محصول یا خدمت جدید و ارزشمند توسط افرادی است که در یک شرکت فعالیت می‌کنند.

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی (Organizational Innovation) به معنای ایجاد یا بکارگیری یک ایده، روش یا فرایند جهت ارائه محصول یا خدمت نو به بازار می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com