پرسشنامه خلاقیت سازمانی

دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی

فایل ورد پرسشنامه خلاقیت سازمانی

هدف: جهت سنجش خلاقیت سازمانی

ابعاد: اعتقادات و فضای سازمان، ابعاد ساختاری، خلاقیت، صلاحیت، منابع انسانی و مکانیسم حمایتی نوآوری

تعداد سوالات: ۱۶ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی خلاقیت

از خلاقیت و نوآوری سازمانی تعریف‌های زیادی شده است. در اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد برسی قرار می‌دهیم:

خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان. از آنجا که محدود شدن به تعاریف می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد در ادامه به بحث تفصیلی پیرامون ماهیت خلاقیت و نوآوری پرداخته خواهد شد.

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

از دیدگاه سازمانی خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان؛ مثلاً افزایش بهره‌وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه‌ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره. خلاقیت سازمانی یکی از ویژگی‌های سازمان متمایز و موفق امروز است.