پرسشنامه خلاقیت سازمانی

دانلود فایل ورد انواع پرسشنامه خلاقیت سازمانی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

  • پرسشنامه خلاقیت سازمانی ۴ عامل و ۱۶ گویه
  • پرسشنامه خلاقیت کارکنان ۳ عامل و ۱۷ گویه
  • مقیاس خودارزیابی خلاقیت رندسیپ ۵۰ گویه
  • پرسشنامه خلاقیت تورنس ۳ عامل و ۶۰ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ تک بعدی است و شامل ۵۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه است.

پرسشنامه خلاقیت تورنس شامل ابعاد سیاسی، انعطاف، ابتکار و بسط با جزئیات و ۶۰ گویه ۳ گزینه‌ای است.

ابعاد پرسشنامه خلاقیت سازمانی : اعتقادات و فضای سازمان، ابعاد ساختاری، خلاقیت، صلاحیت، منابع انسانی و مکانیسم حمایتی نوآوری

ابعاد پرسشنامه خلاقیت نیروی انسانی: تخصص، تفکر خلاق و انگیزش

پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت دیگر را پیشنهاد دهید تا اضافه شود.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه خلاقیت سازمانی

تعریف مفومی: خلاقیت سازمانی یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان. از خلاقیت و نوآوری سازمانی تعریف‌های زیادی شده است. در اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد برسی قرار می‌دهیم: خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان. از آنجا که محدود شدن به تعاریف می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد در ادامه به بحث تفصیلی پیرامون ماهیت خلاقیت و نوآوری پرداخته خواهد شد.

  • تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان
  • بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است
  •  توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید
  • خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

از دیدگاه سازمانی خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان؛ مثلاً افزایش بهره‌وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه‌ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره. خلاقیت سازمانی یکی از ویژگی‌های سازمان متمایز و موفق امروز است. خلاقیت سازمانی یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان؛ مثلاً افزایش بهره‌وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه‌ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره. افزایش خلاقیت در سازمان‌ها می‌تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی، بهره‌وری، انگیزش و رضایت در کارکنان منجر گردد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله