این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رضایت مشتریان

چسبندگی مشتریان

چسبندگی مشتریان

چسبندگی مشتریان به مفهوم تمایل افراد به عنوان مصرف‌کننده جهت برقراری ارتباط بلندمدت، تعامل دوسویه و قصد خرید یک محصول یا برند ویژه است.

مدیریت شکایت مشتریان

مدیریت شکایت مشتریان

مدیریت شکایت مشتریان عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح‌ریزی، اجرا و کنترل‌ تمامی فعالیت‌هایی که یک شرکت در برخورد با شکایت‌ها انجام می‌دهد.

پرسشنامه شکایت مشتریان

پرسشنامه شکایت مشتریان

دانلود پرسشنامه شکایت مشتریان دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر همراه با یازده گویه با طیف لیکرت دارای شرح و تفسیر

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری استانداری است که برای سنجش میزان رضایت‌مندی و خشنودی خاطر مشتریان از یک کسب‌وکار، برند یا سازمان استفاده می‌شود.

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده

رفتار اخلاقی فروشنده به عنوان رعایت هنجارهای قانونی و عرفی فروشندگان همراه با بکارگیری اصول حرفه‌ای فروش تعریف می‌شود که موجب قصد خرید می‌شود.

عشق برند

عشق برند

عشق برند میزانی از احساسات درونی و قلبی یک مشتری راضی پیرامون یک برند (نام تجاری) است که ماندگاری بالایی دارد و به قصد خرید منجر می‌شود.

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان در بازاریابی سنتی و بازاریابی نوین در هزاره سوم مورد تاکید مدیران ارشد و بازاریابی است و نقشی تعیین‌کننده در قصد خرید دارد. به نظر می‌رسد که این رابطه یک‌سویه است و رضایت منجر به اعتماد می‌شود.

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان (Customer Satisfaction) نشان‌دهنده میزان سازگاری محصولات و خدمات خریداری شده با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده پیش از خرید است.

مقیاس رضایت مشتری

مقیاس رضایت مشتری (CSS)

مقیاس رضایت مشتری (CSS) الگویی استاندارد برای سنجش رضایتمندی مشتریان است و دارای سوالاتی با طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com