این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سلامت سازمانی

صمیمیت سازمانی

صمیمیت سازمانی

صمیمیت سازمانی (Organizational Intimacy) رابطه‌ای مبتنی بر همدلی، خیرخواهی و از خودگذشتگی میان همکاران، مدیران و زیردستان یک سازمان است.

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی

سرزندگی سازمانی (Organizational Vitality) به میزان شادابی و نشاط درون‌زای فردی، گروهی و محیطی جهت انجام هدف‌های سازمانی اشاره دارد.

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی افشای شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی یا نامشروع به وسیله اعضای سازمان، نزد افرادی است که می‌توانند اقداماتی انجام دهند.

پرسشنامه صداقت سازمانی

پرسشنامه صداقت سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه صداقت سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه شرح و تفسیر

وجدان کاری

وجدان کاری

وجدان کاری (Job Conscience) یک نظام ارزشی درون فرد است که موجب ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی (Organizational soundness) عبارت از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی‌ها برای موفقیت است.

فساد اداری در ایران

فساد اداری در ایران

فساد اداری در ایران عامل اصلی ناکارآمدی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است که چالشی جدی شده است.

فساد سازمانی

فساد سازمانی

فساد سازمانی (Organizational Corruption) فعالیتی مخرب و خلاف قوانین و مقررات سازمانی که با اهداف رسمی فردی و سازمانی تعارض صریح دارد.

پرسشنامه سلامت روانی کیز

پرسشنامه سلامت روانی کیز

دانلود پرسشنامه سلامت روانی کیز دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد بهزیستی هیجانی، سلامت ذهنی و سلامت اجتماعی

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com