پرسشنامه سلامت سازمانی

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، حداکثر برابری قدرت، به کارگیری منابع، انسجام و یگانگی، روحیه، استقلال و نوآوری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سلامت سازمانی

سلامت سازمانی عبارت از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این تواناییهاست. سلامت سازمانی مفهوم تقریبا تازه‌ای است و تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می‌گردد. ناظران در سازمان‌های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس، روحیه بالا، کانال‌های ارتباطی باز و موفقیت بالا می‌یابند.

با تاکید بر عامل تغییرات سازمانی و اثرات آن بر سلامت کارکنان، ده مولفه کلیدی ایجاد کننده سلامت سازمانی را به شرح زیر بیان شده است: وضوح نقش و قابلیت دسترسی آن، الزامات کاری معقول، کنترل شغل و حدود اختیارات در تصمیم گیری، حمایت اجتماعی محیط کار، پاداش‌های عادلانه و رفتار منصفانه، دستمزد کافی، ساعات کاری رضایت بخش، امنیت شغلی، جو سازمانی امن و ترتیبات استخدامی سالم.

سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی، استرس، بهداشت روانی و اخلاق در سازمان‌ها ارتباط دارد. سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می‌دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان‌های سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. این مفهوم تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست. بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می‌گردد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از پرسشنامه سلامت سازمانی استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد. همچنین از ده سازه اصلی برای سنجش ابعاد مختلف مقوله اصلی سلامت استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله