این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش

بلوغ مدیریت دانش

بلوغ مدیریت دانش

بلوغ مدیریت دانش نشان می‌دهد تا چه میزان سازمان در گردآوری، خلق، ذخیره، تسهیم، بازیابی و بکارگیری دانش در عرصه عمل موفق عمل کرده است.

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان، مستلزم فراهم ساختن زیر ساخت‌های فکری، مهارتی وفنی ویژه‌ای است.

تسهیم دانش

تسهیم دانش

ابعاد تسهیم دانش مدل دیکسون: ابعاد تسهیم دانش دیکسون عبارتند از: تسهیم دانش آشکار، پنهان، استراتژیک و ترتیبی که یکی از حوزه‌های کلیدی مدیریت دانش است.

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی (Wisdom management) هنر و مهارت تبدیل دانش به خردورزی و دانش سازمانی است بطوریکه تصمیم‌گیری مبتنی بر این دانسته‌ها تسهیل شود.

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی (Organizational learning) فرایند خلق، نگهداشت و انتقال دانش در سازمان است و سازمان یادگیرنده، سازمانی است توانایی آموختن دارد.

تاریخچه مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش شامل بحث پیرامون خاستگاه، پیدایش، تکوین و تکامل مدیریت دانش است. اگرچه قدمت این حوزه طولانی است اما از دهه ۱۹۸۰ به صورت حرفه‌ای مطرح شد.

مدل‌های مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش (KM Models) الگوهایی هستند که برای استفاده کاربردی از دانش نظری در یک سازمان ارائه شده‌اند و از نظر محتوایی مشابه هستند.

دانش صریح و دانش ضمنی

دانش صریح و دانش ضمنی

دانش صریح دانشی است که به سادگی قابل ارائه، ذخیره و تسهیم است. دانش ضمنی اشاره به دانشی دارد که در ذهن افراد است و به سادگی قابل نمایش نیست.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com