نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش.انواع پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر فرایند گردش دانش (KMPI) توسط پایگاه علمی – پژوهشی پارس‌مدیر هم اکنون در دسترس می باشد.

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است.

مدیریت دانش

مدیریت دانش چیست

مفهوم مدیریت دانش : سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش‌ موازنه ایجاد کنند.

تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com