این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش

فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی به معنای از یاد بردن و حذف دانش ناکارآمد و منسوخ است که موجب افزایش ظرفیت برای یادگیری دانش نو را فراهم می‌کند.

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی فرایندی است که فرد برای گردآوری، ذخیره، بازیابی و بکارگیری اطلاعات جهت انجام امور روزانه‌اش استفاده می‌کند.

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان، شرکتی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت در راستای توسعه اقتصاد دانش‌محور در حوزه فناوری­‌های برتر تشکیل می‌شود.

کارکنان دانشی

کارکنان دانشی

کارکنان دانشی Knowledge worker کارکنانی هستند که سرمایه و توانمندی اصلی‌شان دانش و مهارت تخصصی آنها در انجام امور تخصصی سازمان است.

پرسشنامه مدیریت دانایی

پرسشنامه مدیریت دانایی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانایی همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد شامل ابعاد دانایی، دانش‌آفرینی، سازماندهی، ذخیره، تسهیم و عملکرد دانایی‌محور

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش Knowledge co Creation مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش به صورت همکارانه دانست.

کتاب مدیریت دانش

کتاب مدیریت دانش

دانلود کتاب مدیریت دانش به زبان فارسی به صورت تمام متن : در این کتاب تعریف دانش، انواع دانش، مدیریت دانش و تاریخچه آن و تحولات مدیریت دانش ارائه شده است.

پرسشنامه ترک خدمات کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش.انواع پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر فرایند گردش دانش (KMPI) توسط پایگاه علمی – پژوهشی پارس‌مدیر هم اکنون در دسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com