این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت کارآفرینی

کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی Sport entrepreneurship به عنوان فرایند خلق فرصت‌های جدید شغلی از طریق فعالیت‌های کارآفرینانه در حوزه ورزش تعریف می‌شود.

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک رویکرد ترکیبی دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور است.

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دولتی (سازمان‌های دولتی) براساس عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی Intrapreneurship فرایندی است که مدیریت سازمان می‌کوشد با پیاده‌سازی ایده‌های خلاق، فرصت‌های محیطی را شکار کند.

کارآفرینی در سازمان های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی اشاره به فعالیت‌های نوآورانه بخش عمومی در جهت همگامی با فناوری و تغییرات محیطی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.

شرکت نوآفرین (استارتاپ)

شرکت نوپا (استارتاپ)

شرکت نوپا (استارتاپ) Startup شرکتی است که بوسیله یک فرد کارآفرین برای تحقق یک طرح تجاری عموماً مبتنی بر فناوری‌های جدید پایه‌گذاری شده است.

تحقیق کارآفرینی

تحقیق کارآفرینی

موضوعات قابل تحقیق کارآفرینی و اهم آنها به صورت مقاله هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می‌باشد.

فناوری اطلاعات کارآفرینی

کارآفرینی فناورانه

کارآفرینی فناورانه رویکرد و ابزاری اساسی است که امکان تبدیل ایده خلاقانه به یک فرصت کارآفرینی را در اختیار قرار می‌دهد و نیاز روز می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com