این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی Intrapreneurship فرایندی است که مدیریت سازمان می‌کوشد با پیاده‌سازی ایده‌های خلاق، فرصت‌های محیطی را شکار کند.

کارآفرینی در سازمان های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی اشاره به فعالیت‌های نوآورانه بخش عمومی در جهت همگامی با فناوری و تغییرات محیطی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.

شرکت نوآفرین (استارتاپ)

شرکت نوپا (استارتاپ)

شرکت نوپا (استارتاپ) Startup شرکتی است که بوسیله یک فرد کارآفرین برای تحقق یک طرح تجاری عموماً مبتنی بر فناوری‌های جدید پایه‌گذاری شده است.

تحقیق کارآفرینی

تحقیق کارآفرینی

موضوعات قابل تحقیق کارآفرینی و اهم آنها به صورت مقاله هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می‌باشد.

فناوری اطلاعات کارآفرینی

کارآفرینی فناورانه

کارآفرینی فناورانه رویکرد و ابزاری اساسی است که امکان تبدیل ایده خلاقانه به یک فرصت کارآفرینی را در اختیار قرار می‌دهد و نیاز روز می‌باشد.

دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم

دانشگاه نسل سوم ۳rd generation university دانشگاهی است که کارآفرینی علمی در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com