پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

فایل ورد پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

هدف : بررسی کارآفرینی سازمانی

ابعاد:افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین

سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کارآفرینی

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان‌ها راه یافته ‌است. این واژه معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای” متعهد شدن” معادل under Take در زبان انگلیسی می‌‌باشد که در سال ۱۸۴۸ توسط جان استوارت میل به کارآفرینی یا Entrepreneur در زبان انگلیسی ترجمه شد. کانتیلون  (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک‌پذیر می‌داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می‌کند و با قیمت نامعلوم می‌فروشد. کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می‌داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص «کارآفرین» و به کار او «کارآفرینی» گفته می‌شود.