پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

شیوه تفسیر: دارد

منبع معتبر : مارگارت هیل

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد:افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین

تعریف مفهومی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی Entrepreneurship فرایند کشف راه‌های جدید برای ترکیب منابع جهت خلق فرصت‌های شغلی است. چناچه ارزش بازار این ترکیب منابع از ارزش بازاری هر نوع ترکیب دیگر از آن بیشتر باشد در این صورت فرد کارآفرین به سودآوری دست پیدا می‌کند.

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان‌ها راه یافته ‌است. این واژه معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای” متعهد شدن” معادل under Take در زبان انگلیسی می‌‌باشد که در سال ۱۸۴۸ توسط جان استوارت میل به کارآفرینی یا Entrepreneur در زبان انگلیسی ترجمه شد.

کانتیلون  (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک‌پذیر می‌داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می‌کند و با قیمت نامعلوم می‌فروشد. کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می‌داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص «کارآفرین» و به کار او «کارآفرینی» گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. شیوه و تفسیر و اطلاعات مربوط به روایی و پایایی نیز در پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ذکر شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله