این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گسترش عملکرد کیفیت

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

گسترش کارکرد کیفی QFD

ویدیوی گسترش کارکرد کیفی QFD

ویدیوی گسترش کارکرد کیفی QFD یا راهنمای آموزش استفاده از خانه کیفیت در مدل QFD بصورت یک فایل فلش قابل کلیک ارائه شده است.

ارتباط مدل کانو و مدل QFD

ارتباط مدل کانو و مدل QFD

ارتباط مدل کانو و مدل QFD به همراه مقاله و پایان ارتباط مدل کانو و مدل QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت HOQ

خانه کیفیت HOQ QFD و آموزش مفهومی خانه کیفیت hoq و ماتریس ارتباطات الزامات فنی و نیازمندهای مشتریان در QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

آشنایی با مفهوم QFD

آشنائی با مفهوم QFD و مقاله و پایان نامه گسترش کارکرد کیفی Quality Function Deployment, QFD هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش کارکرد کیفی QFD

آموزش کاربرد گسترش کارکرد کیفی QFD در مدیریت براساس ترجمه نیازمندی های مشتریان به الزامات فنی تولید محصول با ترسیم خانه کیفیت ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com