پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد : ساختاری، شخصی و محیطی

تعداد سوالات : ۳۶ زیرمعیار با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

تعریف مفهومی پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

ترک خدمت : رک خدمت به خروج دائمی فرد از سازمان اشاره دارد. ترک خدمت بالا به خصوص ترک خدمت نیروهای کلیدی سازمان یک بیماری است که باید توسط پزشکان سازمانی مورد معالجه قرار بگیرد. بنابراین میزان تمایل کارکنان به ترک خدمت موضوع جدی است که می‌بایست اندازه‌گیری شده و پیش از اتفاق افتادن، راهکارهای مناسبی برای کاهش آن طراحی و اجرایی شود.

کارکنان دانشی : کارکنان دانشی، نخبگان شغلی هستند. کارکنانی که طلیعه دار(پیشتازان)اقتصاد دانشی هستند و کار آن‌ها به طور قابل توجهی به عملکرد کارفرمایان آن‌ها کمک میرساند. معمولا آن‌ها بوسیله کارفرمایان خود به عنوان کارکنانی در نظر گرفته می‌شوند که ارزش نگهداشتن دارند.

واژه کارکنان دانشی نخستین بار توسط پیتر دراکر در سال ۱۹۵۹ مطرح گردید. دراکر کارکنان دانشی را افرادی توصیف کرد که پردازش اطلاعات موجود برای ایجاد اطلاعات جدید ارزش افزوده‌ای برای سازمان پدید می‌آورند که می‌توان به کمک آن به تعریف و حل مساله پرداخت. در هزاره سوم سازمان‌ها برای ربودن گوی سبقت از رقبا بیش از همیشه ارزش کارکنان دانشی را درک کرده‌اند.

یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان‌های کنونی افزایش خروج ارادی نیروهای انسانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان بویژه کارکنان دانشی است. اساس این نگرانی، در سیال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است که نگهداشت آنها را در سازمان پیچیده و مشکلتر می نماید. ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداشت کارکنان دانشی و نخبه به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی مسائل زیادی به همراه دارد. تحمیل هزینه‌های سنگین مستقیم و غیر مستقیم، انتقال قابلیت‌ها به شرکت‌های رقیب و نهایتاً از دست رفتن مزیت رقابتی سازمان از تبعات این مساله هستند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله