این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تئوری سازمان

رویکرد نمادین-تفسیری

رویکرد نمادین-تفسیری

رویکرد نمادین-تفسیری (Symbolic Perspective) در تئوری سازمان اشاره به ساخت ذهنی و اجتماعی ویژگی‌های محیط و پاسخ به آن توسط سازمان دارد.

مدیریت زنان

مدیریت زنان

مدیریت زنان در معنی عام به حضور بانوان در مناصب مدیریتی و در معنی خاص بر سازوکارهای تسهیل حضور آنها در پست‌های بالای هرم سازمانی اشاره دارد.

ترومای سازمانی

ترومای سازمانی

ترومای سازمانی تجربه جمعی کارکنان از یکسری از ضربات و شوک هایی است که معمولاً سوء کارکرد یک یا چند رکن از ارکان یک سازمان است.

جنبش روابط انسانی

جنبش روابط انسانی

جنبش روابط انسانی (Human relations movement) اشاره به تحقیقات توسعه سازمانی دارد که رفتار افراد در گروه‌های کاری را بررسی می‌کرده‌اند.

نظریه سیستم‌ها

نظریه سیستم‌ها (مدرنیسم)

نظریه سیستم‌ها (Systems theory) دانش میان‌رشته‌ای است که کوشش می‌کند به تشریح عملکرد سازمان در قالب یک کل متشکل از اجزا بپردازد.

مدیریت علمی تیلور

مدیریت علمی

مدیریت علمی (Scientific management) یک تئوری کلاسیک مدیریت است که برای تجزیه‌وتحلیل و ترکیب گردش کار توسط فردریک تیلور ارائه شد.

بوروکراسی

بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی (Bureaucracy) در ادبیات مدیریت شیوه اداره کلاسیک سازمان است که تصمیم‌گیری به صورت متمرکز و با هدف افزایش کارایی سازمانی صورت می‌گیرد.

ماکس وبر

ماکس وبر

ماکس وبر (Max Weber) جامعه‌شناس، تاریخدان، حقوقدان و استاد اقتصاد سیاسی آلمانی و یکی از اثرگذارترین نظریه‌پردازان توسعه مدرن جهان است.

وظایف مدیران

وظایف مدیران

وظایف مدیران سازمان‌ها براساس ادبیات و تئوری‌های سازمان و مدیریت در قالب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل دسته‌بندی می‌شود.

کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت

کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت

کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت : خلاصه منسجم کتاب‌های مهدی الوانی، رابینز، ماری جو هچ و ریچارد ال دفت به همراه سوالات آزمون دکتری مدیریت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com