این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توسعه پایدار

مدیریت دانش سبز

مدیریت دانش سبز

مدیریت دانش سبز (GKM) فرایندی نظام‌مند برای گردآوری، خلق، ذخیره، دسته‌بندی، بازیابی، تسهیم و بکارگیری داده‌ها و اطلاعات زیست‌محیطی است.

برنامه‌های توسعه

برنامه‌های توسعه

برنامه‌های توسعه از جمله اسناد بالادستی هستند که در دوران پهلوی با هدف شکوفایی اقتصادی کشور آغاز شد و پس از انقلاب نیز ادامه یافت.

عملکرد پایدار سازمانی

عملکرد پایدار سازمانی

عملکرد پایدار سازمانی (Suatainable Performance) اشاره به فعالیت‌ها و بروندادهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سازمان‌ها دارد.

درآمدزایی پایدار

درآمدزایی پایدار

درآمدزایی پایدار (Sustainable income) به معنای کسب درآمد اقتصادی به‌طور پیوسته با حفظ محیط‌زیست و احترام به حقوق جامعه است.

عملکرد سبز

عملکرد سبز

عملکرد سبز (Green Performance) شاخصی برای سنجش میزان پایبندی کسب‌وکارها به فعالیت‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است.

شهر هوشمند پایدار

شهر هوشمند پایدار

شهر هوشمند پایدار (SSC) شهری مبتنی بر نوآوری است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان بیشترین استفاده را می‌کند.

مدل‌های پایداری

مدل‌های پایداری

مدل‌های پایداری اشاره به چارچوبی عملیاتی از عوامل و شاخص‌های مبتنی بر توسعه پایدار دارند که توسط کسب‌وکارها و مدیران قابل بکارگیری هستند.

حسابداری سبز (زیست‌محیطی)

حسابداری سبز (زیست‌محیطی)

حسابداری سبز Green accounting شیوه‌ای از حسابداری است که کوشش می‌کند هزینه‌های زیست‌محیطی را در نتایج مالی فعالیت‌های سازمان وارد کند.

نوآوری سبز (پایدار)

نوآوری سبز (پایدار)

نوآوری سبز (Green innovation) فرایند خلق محصول و فناوری جدید با هدف کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی و دستیابی به توسعه پایدار تعریف می‌شود.

تولید پایدار

تولید پایدار

تولید پایدار (Sustainable manufacturing) فرایند ایجاد محصولات براساس فرایندهای اقتصادی با کمترین اثرات منفی بر محیط زیست می‌باشد. این رویکرد فصل مشترک مدیریت تولید و پایداری و توسعه پایدار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com