این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تولید سبز

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد ساختمان سبز همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و پرسشنامه خبره – مقایسه زوجی

پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز و شاخص‌های اثرگذار بر آن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و پرسشنامه خبره، مقایسه زوجی

تولید پاک

تولید پاک

تولید پاک عبارتست ازکاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات, به منظور افزایش بازدهی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست

بازاریابی سبز

مزیت رقابتی بازاریابی سبز

مزیت رقابتی بازاریابی سبز عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان از طریق عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com