این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خودکارآمدی

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه به باور فرد پیرامون ظرفیت و توانایی ایفای موفقیت‌آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین دلالت دارد و بسیار بااهمیت است.

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی Entrepreneurial intention نشان‌دهنده نیت فرد برای شروع یک کسب‌وکار است و یک فرایند آگاهانه ذهنی است که مقدم بر عمل می‌باشد.

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

دانلود مجموعه پرسشنامه خودکارآمدی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر: مقیاس بندورا، شوارتز و اورشلیم و ریگز و نایت

خودکارآمدی شغلی

خودکارآمدی شغلی

خودکارآمدی شغلی (Self-efficacy) باوری است که شخص به قابلیت‌های خود برای سازمان‌دهی و اجرای اقدامات لازم در موقعیت‌های کاری پیش رو دارد.

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت دارای ۵۸گویه به همراه دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com