پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

دانلود مجموعه پرسشنامه خودکارآمدی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • مقیاس خودکارآمدی (GSE) شوارتز و اورشلیم : تک بعدی شامل ۱۰ گویه
  • مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) : پنج بعدی شامل ۳۲ گویه
  • پرسشنامه خودکارآمدی شغلی بندورا: یک بعدی شامل ۹ گویه
  • پرسشنامه خودکار آمدی شغلی ریگز و نایت: چهار بعدی شامل ۳۱ گویه
  • پرسشنامه خودکارآمدی الکترونیک: یک بعدی شامل ۵ گویه

همه پرسشنامه‌ها معتبر و استاندارد شده هستند.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

تعریف مفهومی خودکارآمدی : بندورا (۱۹۷۷) خودکارآمدی شغلی رابه عنوان باور و قضاوت شخص از توانایی خود برای انجام یک تکلیف خاص تعریف کرده است. خودکارآمدی از نظر نظریه پردازان شناختی – اجتماعی، عبارت است از قضاوتهای افراد در مورد توانایی هایشان نسبت به انجام تکالیف ویژه. خودکارآمدی تحصیلی: اعتقاد فرد راجع به این که تا چه اندازه می‌تواند تکالیف تحصیلی در سطوح تعیین شده را با موفقیت انجام دهد.

تعاریف عملیاتی خودکارآمدی : منظور از خودکارآمدی عمومی در این تحقیق، نمره‌ای است که فرد آزمون شونده در آزمون خودکارآمدی عمومی شوارتزر و اورشلیم دریافت می‌کند. منظور ازخودکارآمدی تحصیلی در این تحقیق، نمره‌ای است که فرد آزمون شونده در آزمون خودکارآمدی دریافت می‌کند.

مقایسه پرسشنامه بندورا با پرسشنامه ریگز و نایت

اگر می‌خواهید فقط در مورد خودکارآمدی شغلی مطالعه کنید از پرسشنامه نسخه بلند ریگز و نایت استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید آن متغیر را از جنبه‌های مختلف بررسی کنید. اما اگر می‌خواهید از خودکارآمدی شغلی در کنار متغیرهای دیگر استفاده کنید بهتر است از فرم کوتاه پرسشنامه بندورا استفاده کنید. در این صورت پاسخ‌دهندگان می‌توانند با آرامش و زمان مناسبی به سوالات پرسشنامه، پاسخ دهند.

مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتز و اورشلیم

این مقیاس در دهه ۱۹۷۹ توسط شوارزر و جروسالم ساخته شد. مقیاس اولیه دارای ۲۰ ماده با دو خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی بود. در سال ۱۹۸۱ به یک مقیاس تک عاملی با ۱۰ ماده چهارگزینه‌ای تحت عنوان GSE-10 تبدیل شد. حداقل و حدا کثر نمره در این مقیاس ۱۰ و ۴۰ می‌باشد. مقیاس GSE-10 تاکنون به ۲۸ زبان برگردانده شده است.

پرسشنامه خودکارآمدی آنلاین

یکی از جنبه‌های استفاده از خدمات الکترونیک و آنلاین که در مدل بسط یافته پذیرش فناوری بر آن تاکید شده است موضوع خودکارآمدی است. برای این منظور لو و همکاران (۲۰۱۰) یک مقیاس شامل ۵ گویه طراحی کرده‌اند. در فارسی نیز عادله کاظمی (۱۳۹۵) از این پرسشنامه در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود استفاده کرده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله