این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رضایت مشتری

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات (Service recovery) به کوشش‌های سازمان برای پاسخ مناسب به مشتریان ناراضی و تبدیل دوابره آنها به مشتریان وفادار اشاره دارد.

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری استانداری است که برای سنجش میزان رضایت‌مندی و خشنودی خاطر مشتریان از یک کسب‌وکار، برند یا سازمان استفاده می‌شود.

پرسشنامه مشتری محوری

پرسشنامه مشتری‌محوری

دانلود پرسشنامه مشتری‌محوری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رضایت مشتریان

پرسشنامه رضایت مشتریان

دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان همراه با فرم کوتاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان در بازاریابی سنتی و بازاریابی نوین در هزاره سوم مورد تاکید مدیران ارشد و بازاریابی است و نقشی تعیین‌کننده در قصد خرید دارد. به نظر می‌رسد که این رابطه یک‌سویه است و رضایت منجر به اعتماد می‌شود.

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

از مسایلی که تاثیر زیادی بر روی افزایش مشتریان دارد بحث رضایت مشتری میباشد و یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان میزان آن را اندازه‌گیری کرد مبحث سنجش رضایت مشتری میباشد. ایزو ۱۰۰۰۴ اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری فراهم می‌آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می‌رود.

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان (Customer Satisfaction) نشان‌دهنده میزان سازگاری محصولات و خدمات خریداری شده با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده پیش از خرید است.

مقیاس رضایت مشتری

مقیاس رضایت مشتری (CSS)

مقیاس رضایت مشتری (CSS) الگویی استاندارد برای سنجش رضایتمندی مشتریان است و دارای سوالاتی با طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی می‌باشد.

مدل کانو kano

مدل کانو (Kano)

مدل کانو  (Kano Model) رویکردی برای توسعه و بهبود ویژگی‌های محصول مبتنی بر رضایت مشتریان است که توسط نوریاکی کانو در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com