این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری

شاخص آمریکایی سنجش رضایت مشتریان یا American Customer Satisfaction Index یا ACSI یک مدل جامع در زمینه سنجش رضایت مشتریان است.

پرسشنامه مشتری محوری

پرسشنامه مشتری‌محوری

دانلود پرسشنامه مشتری‌محوری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رضایت مشتریان

پرسشنامه رضایت مشتریان

دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان همراه با فرم کوتاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان

رابطه اعتماد و رضایت مشتریان که دو مقوله مهم در بازاریابی اند ورابطه آنها همیشه مورد بحث و بررسی بوده است. توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

از مسایلی که تاثیر زیادی بر روی افزایش مشتریان دارد بحث رضایت مشتری میباشد و یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان میزان آن را اندازه‌گیری کرد مبحث سنجش رضایت مشتری میباشد. ایزو ۱۰۰۰۴ اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری فراهم می‌آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می‌رود.

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان Customer Satisfaction نشان دهنده میزان سازگاری محصولات و خدمات خریداری شده با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده پیش از خرید است.

مقیاس رضایت مشتری

مقیاس رضایت مشتری CSS

مقیاس رضایت مشتری CSS الگویی استاندارد برای سنجش رضایتمندی مشتریان است و دارای سوالاتی با طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی می‌باشد.

مدل کانو kano

مدل کانو (Kano)

مدل کانو  (Kano Model) رویکردی برای توسعه و بهبود ویژگی‌های محصول مبتنی بر رضایت مشتریان است که توسط نوریاکی کانو در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com