این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سازمان دولتی

اصلاح نظام اداری

اصلاح نظام اداری

اصلاح نظام اداری به معنای شناسایی مسائل و ناکارمدی‌های اداره سازمان‌های بخش عمومی و کوشش عمل‌گرایانه در راستای حل مشکلات موجود است.

مدیریت تطبیقی

مدیریت تطبیقی

مدیریت تطبیقی رویکردی علمی و هدفمند برای مقایسه نظام‌ها و شیوه‌های مدیریت در سیستم‌های اجتماعی مختلف است و اهمیت بسیار زیادی دارد.

خدمات عمومی نوین

خدمات عمومی نوین

خدمات عمومی نوین نظریه‌ای در مدیریت دولتی است که در جستجوی کاهش بوروکراسی و افزایش پاسخگویی و کیفیت خدمات براساس شهروند مداری است.

مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین (Reinventing government) کوششی جهت دستیابی به ارزش‌های محوری و کارایی و اثربخش در کلیه فعالیت‌ها و اقدامات دولت است.

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب (Good governance) در ادبیات توسعه بین‌الملل نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند.

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی (Corporate banking) به جنبه‌ای از عملیات بانکی اشاره دارد که در تعامل با مشتریان شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ صورت می‌گیرد.

شرکت کوچک و متوسط

شرکت کوچک و متوسط (SME)

شرکت کوچک و متوسط (SME) به کسب‌وکاری گفته می‌شود که تعداد کارکنان آن از حد مشخصی کمتر (براساس استاندارد اتحادیه اروپا ۲۵۰ نفر) باشد.

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

پرسشنامه کارآفرینی دولتی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دولتی (سازمان‌های دولتی) براساس عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی (بخش عمومی)

سازمان دولتی (Public organization) به سازمانی گفته می‌شود که مالکیت آن در اختیار دولت بوده و با هدف ارائه خدمات به شهروندان اداره می‌شود.

کارآفرینی در سازمان های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی

کارآفرینی در سازمان‌های دولتی اشاره به فعالیت‌های نوآورانه بخش عمومی در جهت همگامی با فناوری و تغییرات محیطی جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com