این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرهنگ سازمانی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی (Cultural Intelligence) به توانایی و مهارت برقراری ارتباط و عمکلرد اثربخش در محیط‌هایی با تنوع فرهنگی بالا اشاره دارد.

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین یک الگوی سه سطحی است که مقوله فرهنگی را در سطح مصنوعات نمادین، ارزش‌های رفتاری و باورهای بنیادین بررسی می‌کند.

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد الگویی فرهنگی پذیرفته شده‌ای است که براساس فاصله قدرت، عدم‌اطمینان، فردگرایی و مردسالاری تبیین شده است.

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون و مقدمه‌ای بر آن شامل چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت می‌باشد.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی (Organizational Culture) مجوعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر است که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند.

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی نشان می‌دهد هرچه میزان باور به ارزش‌های سازمانی بیشتر باشد و افراد بیشتری خود را متعهد بدانند، فرهنگ سازمان قویتر خواهد بود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com