این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرهنگ سازمانی

تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی

تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی

ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی ( تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش به نوآوری). این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

دانلود پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و دانلود و خرید اینترنتی مقاله ترجمه شده آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون در چهار بعد و سوالات طیف لیکرت پنج درجه همرا با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر

سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح تعریف کرده اند و مقاله آن در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین

فرهنگ سازمانی ادگار شاین یک الگوی سه سطحی است که مقوله فرهنگی را در سطح مصنوعات نمادین، ارزش‌های رفتاری و باورهای بنیادین بررسی می‌کند.

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد

فرهنگ سازمانی هافستد الگویی فرهنگی پذیرفته شده‌ای است که براساس فاصله قدرت، عدم‌اطمینان، فردگرایی و مردسالاری تبیین شده است.

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون

فرهنگ سازمانی دنیسون و مقدمه ای بر آن شامل چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com