تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی

ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی (گرایش به نوآوری)

متن انگلسی و ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی

هدفنوآوری سازمانی برای دستیابی به مزیت رقابتی شرکت‌ها ضروری است. نوآوری، بر خلاف تقلید، شرکت‌ها را به معرفی محصولات جدید و پیشتاز شدن در بازارها بر می‌انگیزد. عوامل زیادی نشان داده شده اند که عوامل تعیین کننده ی حمایت از جهت‌گیری نوآورانه سازمانی به حساب می‌آیند. یکی از این عوامل، فرهنگ سازمانی می‌باشد. هدف مقاله ی حاضر، تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی است که نوآوری سازمانی و استراتژی تقلید را پرورش می‌دهد یا باز می‌دارد.

طرح/ روش شناسی/ رویکرد– این مقاله برای آزمون فرضیات از یک نمونه ی ۴۷۱ شرکت اسپانیایی استفاده می‌کند. به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه ی سلسله‌مراتبی، تاثیر فرهنگ سازمانی را به یک استراتژی نوآوری ارتباط می‌دهد.

یافته ها: نتایج فرضیات را تایید می‌کنند. مقاله پی برده است که فرهنگ سازمانی یک عامل تعیین کننده ی بدیهی استراتژی نوآوری به شمار می‌آید. بعلاوه، فرهنگ‌های ادهوکراسی، استراتژی‌های نوآوری را پرورش می‌دهند و فرهنگ‌های سلسله‌مراتبی فرهنگ‌های تقلید را ترویج می‌دهند.

محدودیت‌ها / پیشنهادات تحقیق– محدودیت‌های اصلی اطلاعات تحقیق هستند که از طریق یک منبع برای طراحی بین بخشی این تحقیق جمع آوری شدند.

پیشنهادات کاربردی– اگر مدیران استراتژی‌های نوآوری/تقلید را دنبال می‌نمایند، باید توجه بیشتری به فرهنگ سازمان خود نمایند. بعلاوه، شرکت‌ها با تکیه بر این جهت‌گیری (اولین شرکت در زمینه ی معرفی به بازارهای جدید یا توسعه ی محصولات جدید برای یک بازار در مقابل تقلید کردن از یک پیشتاز) باید ارزش‌ها و هنجارهای مختلفی را در سازمان‌های خود ارتقا دهند.

ابتکار/ارزش– ارزش اصلی این مقاله تحلیل و بررسی آن درمورد رابطه فرهنگ سازمانی و جهتگیری نوآوری می‌باشد. قسمت عمده ی ادبیات تحقیق تاکید می‌کند که مقاله در جستجوی یک فرهنگ سازمانی برای نوآوری می‌باشد. با این وجود، این موضوع عمیقا مورد بررسی قرار نگرفته است و مستلزم توجه به فرهنگ‌های سازمانی متفاوت و جهت‌گیری‌های نوآوری می‌باشد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، نوآوری، اسپانیا

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود مقاله اصل لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله