سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی

فایل ورد پرسشنامه سرمایه فرهنگی

هدف: بررسی سرمایه فرهنگی

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی، مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر و مدارک تحصیلی

تعداد سوالات : ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی توسط پیر بوردیو (Pierre Bourdieu) جامعه‌شناس فرانسوی ابداع شده‌است. سرمایه فرهنگی یک مفهوم جامعه‌شناسی است و به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می‌شود.

مفهوم سرمایه فرهنگی امکان می‌دهد تا نابرابری در توانمندی‌های تحصیلی کودکان در طبقات اجتماعی مختلف فهم شود؛ برای این کار، کافی است که موفقیّت تحصیلی کودکان طبقات مختلف، با سرمایه فرهنگی آن‌ها در همین طبقات در ارتباط باهم قرارداده شود، افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتری دارند، در بازار تحصیلی موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.