پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی : دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی، مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر و مدارک تحصیلی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی توسط پیر بوردیو (Pierre Bourdieu) جامعه‌شناس فرانسوی ابداع شده‌است. سرمایه فرهنگی یک مفهوم جامعه‌شناسی است و به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می‌شود.

ابعاد سرمایه فرهنگی بوردیو

ابعاد سرمایه فرهنگی بوردیو

در واقع این مقوله یک مفهوم جامعه‌شناسی است و این مفهوم امکان می‌دهد تا نابرابری در توانمندی‌های افراد در طبقات اجتماعی مختلف فهم شود. برای این کار، کافی است که موفقیت افراد طبقات مختلف، با سرمایه فرهنگی آن‌ها در همین طبقات در ارتباط باهم قرارداده شود، افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتری دارند، در اجتماع موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.

سرمایه فرهنگی Cultural capital دارایی‌های اجتماعی یک فرد در تعامل با گروه‌های مختلف در یک جامعه چندلایه می‌باشد. سرمایه فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می‌شوند.

از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان یک رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعاملات عمل می‌کند. دامنه آن نیز بدون هیچ تمایزی به تمامی کالاها، اشیاء و نشانه‌هایی که خود را به عنوان چیزهای کمیاب و ارزشمند، عرضه می‌دارند کشیده می‌شود. سرمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازواره‌ای از تعاملات که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می‌کند، منتهی به قدرت و منزلت می‌گردد. پرسشنامه سرمایه فرهنگی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله