این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت مشارکتی

پرسشنامه نظام پیشنهادها

پرسشنامه نظام پیشنهادها

دانلود پرسشنامه نظام پیشنهادها دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها رویکردی نظام‌مند است که دیدگاه‌های کارکنان را در  دریافت و کارشناسی و در صورت پذیرش به مرحله اجرا در می‌آورد.

نوآوری مشارکتی

نوآوری مشارکتی

نوآوری مشارکتی (Collaborative innovation) فرآیند تسهیم دانش، مهارت، تجربه و منابع کارکنان جهت ایجاد یا بهبود راهکاری نو و تازه است.

مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

مدیریت بر مبنای هدف (MBO) یک مدل مدیریت استراتژیک است که با تعریف روشن و درست هدف‌های سازمان می‌کوشد عملکرد شغلی و سازمانی را بهبود بخشد.

هماهنگی سازمانی

هماهنگی سازمانی

هماهنگی سازمانی (Coordination) فرایندی است که طی آن همه بخش‌های تشکیل‌دهنده یک سازمان برای کسب هدف نهایی و مشترک اعضا باهم ترکیب می‌شوند.

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی (Organizational transparency) به معنای تسهیم و تشریک اطلاعات مثبت و منفی با کارکنان سازمان به صورت روشن و مستقیم می‌باشد.

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی (Participatory management) رویکردی مدیریتی برای توانمندسازی کارکنان بک سازمان از طریق مشارکت آنها در تصمیم‌گیری است.

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

دانلود پرسشنامه فرهنگ کار تیمی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر به صورت طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com