پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

فایل ورد پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

هدف: بررسی کیفیت کار تیمی

ابعاد:ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری و همبستگی

تعداد سوالات: ۳۷ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کیفیت کار تیمی

کیفیت : استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نیز تعریفی را از کیفیت بیان می کند که می توان آن را به عنوان تعریف کامل دانست. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ کیفیت را اینگونه تعریف می کند: میزان و درجه ای از برآورده شدن الزامات و خواسته ها.

تیم : یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می‌شود که دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده‌ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک‌اند که بر مبنای آنها به هم پیوند می‌خورند و به یکدیگر تکیه می‌کنند. اعضای تیم به یکدیگر وابسته‌اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می‌شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می‌گذارد. اما به عکس، گروه‌های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می‌کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می‌برند.

کار تیمی : کار تیمی Teamwork شیوه‌ی مشخصی از کار کردن است که می‌کوشد از مجموع توانمندی‌ها، مهارت‌ها و انرژی افراد،‌ بیشترین بهره را کسب کند. عضای تیم به یکدیگر وابسته‌اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می‌شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می‌گذارد. اما به عکس، گروه‌های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می‌کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می‌برند. کار شخصی در آنها بیشتر نمود دارد. کار تیمی کوششی همکارانه است که یک گروه برای دستیابی به هدفی واحد یا انجام یک وظیفه پیچیده به شیوه‌ای کارا و اثربخش انجام می‌دهند. این مفهوم فراتر از تصویر گروهی از افراد است که در حال انجام کار مشترکی هستند.