پرسشنامه مدیریت مشارکتی

دانلود پرسشنامه مدیریت مشارکتی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات : هر پرسشنامه ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

محتویات: سه پرسشنامه مدیریت مشارکتی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت مشارکتی

مشارکت : مشارکت عبارت است از چالشی ذهنی و عاطفی که افراد را بر می‌انگیزد تا داوطلبانه، برای تحقق اهداف مورد نظر سازمان، همکاری نموده و در مسؤولیت‌ها و نتایج حاصله سهیم شوند.

مدیریت مشارکتی : مدیریت مشارکتی یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجّه به سطح آمادگی کارکنان، به منظور ایفای نقش حقیقی ایشان به عنوان عضو مفید و موثر سازمان، کارکنان را در همه فعالیت‌های مربوطه مشارکت داده و از توانایی‌های ایشان جهت انجام امور و نیل به اهداف سازمانی بهره میگیرد.

مدیریت مشارکتی شیوه‌ای است که کلیه افراد سازمان را به صورت واحدهای زنده و متاثر از یکدیگر در نظر می‌گیرد. در این نوع مدیریت، مدیر علایق، آرا و پیشنهادهای کارکنان را مورد توجه قرار می‌دهد و آنان را با پشتیبانی مناسب به بهبود روش‌های انجام کار تشویق می‌کند. این سبک مدیریت، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد تحولات مناسب رفتاری در کارکنان است. مشارکت افراد در کلیه امور سازمان باعث تقویت روحیه کارکنان و، در نتیجه، بهبود ارتباطات در سازمان و افزایش مهارت شغلی می‌شود که خود عامل مهمی در بهبود بهره‌وری است. کرت لوین در پژوهشی نشان داد هرگاه مردم در دگرگون کردن شیوه‌های انجام کاری مشارکت فعال داشته باشند، مقاومت و ایستادگی آنان در برابر دگرگونی کاهش و شوق و علاقه مندی آنان به تغییر و دگرگونی افزایش می‌یابد.

مفهوم مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت در دنیای معاصر به حساب می‌آید و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات از سازو کارهای اساسی این شیوه مدیریتی است. در کشور ما نیز یکی از اهداف برنامه‌های هفتگانه تحول در نظام اداری کشور، نهادینه نمودن نظام مشارکت بوده که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبلور یافته است. به این مفهوم که کارکنان هر سازمان یا نهاد دولتی، در فرآیند برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیت‌ها تخصصی و عمومی به مشارکت فراخوانده می‌شوند و در ازاء پیشنهادهای سازنده که در دستیابی به اهداف سازمانی موثر باشند به اشکال مختلف مورد تضویق و قدردانی قرار می‌گیرند.

این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور‌های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف، صاحبان اندیشه‌های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند، زمینه‌های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضه اندیشه‌های سازنده فراهم می‌نماید، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید. بنابراین پرسشنامه مدیریت مشارکتی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله